Om
Compita, HR business partner

Compita ble etablert høsten 2019. Compita er latinsk og står for veiskille. 


Jeg har stått ved mange veiskiller i mitt liv hvor jeg har vært nødt til å ta valg. Noen valg har vært enkle, andre mer utfordrende. I disse fasene har jeg benyttet meg av mine relasjoner og/ eller profesjonelle rådgivere som sparringspartner for å være i stand til å ta de beste valgene ut ifra gitte forutsetninger.


Det er når vi står overfor våre valg at tankene og refleksjonene kommer.


Det er ikke alltid like enkelt å treffe de gode beslutningene. Da kan det være nyttig å drøfte med noen man har tillit til, som kan utfordre overbevisninger og tanker. 


Mitt mål er å kunne være en sparringspartner for deg eller din virksomhet ved viktige veiskiller. 

 

Kanskje kan jeg bidra til at begrensninger overvinnes og muligheter åpnes!

 


Mai Kristin Nilsson

UTDANNELSE


2009:

Endringsledelse, deler av master program ved Universitetet i Stavanger


2005-2008

Bachelor i hotelledelse (økonomi adm), Universitetet i Stavanger


1994-1996

Næringsmiddelteknikk, Norconserv Næringsmiddeltekniske skole 


1990

Kjemi & prosessteknologi, Maritim videregående skole


Sertifiseringer; 

OPQ verify training; SHL Norge 

NLP master practitioner coach

Enneagrammet (Basic + next level) 


ARBEIDSERFARING


2008-2020

HR ledelse & HR prosjektledelse

- Omstillinger

- Organisasjonsutvikling

- Lederutvikling

- Kompetanseutvikling

- Digitalisering

- Rekruttering

- Lønnssystem, forsikring & pensjon

- Forhandlinger

- HMS & internkontroll1997-2005

Driftsledelse, næringsmiddelindustri

- Prosessoptimalisering

- Omstillinger

- Lean og kontinuerlig forbedring

- Budsjett

- Produksjonsplanlegging 

- Personalledelse

- Kvalitet og HMS

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende prat. Send en e-post eller ring på telefon +47 974 25 252 
 
 
 

COMPITAProfessor Olav Hanssensvei 7A

4021 Stavanger


Tlf; +47 974 25 252

E-post; Mai.K.Nilsson@compita.no 

© All rights reserved Compita