Om
Compita, HRpartner,coach

Mai Kristin Nilsson heter jeg.  

 

Compita startet jeg høsten 2019. Compita er latinsk og står for veiskille. 


Jeg har stått ved mange veiskiller i mitt liv hvor jeg har vært nødt til å ta valg. Noen valg har vært enkle, andre mer utfordrende. I disse fasene har jeg benyttet meg av mine relasjoner og/ eller profesjonelle rådgivere som sparringspartner for å være i stand til å ta de beste valgene ut ifra gitte forutsetninger.


Det er når vi står overfor våre valg at tankene og refleksjonene kommer.


De rareste ideer og spørsmål kan dukke opp. Det er ikke alltid like enkelt å treffe de gode beslutningene. Da kan det være nyttig å drøfte med noen man har tillit til, som kan utfordre overbevisninger og tanker. 


Mitt mål er å kunne være en sparringspartner for deg eller din virksomhet ved viktige veiskiller. 

 

Kanskje kan jeg bidra til at begrensninger overvinnes og muligheter åpnes!

 

UTDANNELSE


2009:

Endringsledelse, deler av master program ved Universitetet i Stavanger


2005-2008

Bachelor i hotelledelse (økonomi adm), Universitetet i Stavanger


1994-1996

Næringsmiddelteknikk, Norconserv Næringsmiddeltekniske skole 


1990

Kjemi & prosessteknologi, Maritim videregående skole


Sertifiseringer; 

OPQ verify training; SHL Norge 

NLP master practitioner coach

Enneagrammet (Basic + next level) 


ARBEIDSERFARING


2008-2020

HR ledelse & HR prosjektledelse

- Omstillinger

- Organisasjonsutvikling

- Lederutvikling

- Kompetanseutvikling

- Digitalisering

- Rekruttering

- Lønnssystem, forsikring & pensjon

- Forhandlinger

- HMS & internkontroll1997-2005

Driftsledelse, næringsmiddelindustri

- Prosessoptimalisering

- Omstillinger

- Lean og kontinuerlig forbedring

- Budsjett

- Produksjonsplanlegging 

- Personalledelse

- Kvalitet og HMS

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende prat. Send en e-post eller ring på telefon +47 974 25 252 
 
 
 

COMPITAProfessor Olav Hanssensvei 7A

4021 Stavanger


Tlf; +47 974 25 252

E-post; Mai.K.Nilsson@compita.no 

© All rights reserved Compita