Coaching

Hva er coaching? 


Coaching er en handlingsfokusert prosess. Noen ganger kan vi oppleve å stå "fast" et sted, i et mønster eller lignende. I coachingen jobber vi med løsne oss fra fastlåste overbevisninger eller mønster som er til hinder for at vi oppnår det vi ønsker. 


Gjennom prosessen vil det sannsynligvis være behov for å treffe valg for å skape handling. 


Compita som coach bygger på metoden NLP hvor; 

  • N står for Nevro (som refererer til våre sanser)
  • L står for Lingvistikk (som relaterer seg til språket vårt)
  • P står for Programmering

 

NLP tar utgangspunkt i at vi mennesker etablerer en helt individuell forståelse av omverdenen som er et resultat av hvordan vi filtrerer den store mengden informasjon vi eksponeres for. 


Vår forståelse av virkeligheten formes av de ca 7 sanseinntrykkene vi evner å ta inn til vår bevissthet.


I coachingen blir vår "modell av verden" utfordret, og vi jobber med å komme forbi gamle overbevisninger som ikke er støttende for oss. 

Som coach er min oppgave å bidrar til at refleksjoner starter hos deg. Du blir utfordret på etablerte sannheter, og på din "modell av verden". På denne måten jobber vi med å finne nøkler som kan åpne opp for varige endringer og raskere måloppnåelse. 


Refleksjonsspørsmål som er en naturlig del av coachingen kan være;  


  • Hva er grunnen til at du tenker det du tenker?
  • Hva er grunnen til at du sier det du sier?
  • Hva er grunnen til at du gjør som du gjør?

 

For å bryte opp uhensiktsmessige mønstre kan disse refleksjonene bidra til at vi forstår de bakenforliggende årsakene for adferd og handlinger. 


I coachingen vil du få tilgang til konkrete verktøy og mentale treningsprogram som du umiddelbart kan ta i bruk på din arena (familie, jobben og i dine øvrige relasjoner). 


Personlighet

For å bidra til å forstå oss selv og oss selv i relasjon til andre enda bedre benyttes personlighetsmodellen Enneagrammet. Denne beskriver ni ulike personlighetstyper med deres ulike adferd.


Enneagrammet er et utbredt verktøy verden over som benyttes til økt selvinnsikt og personlig vekst. 


Les mer om Enneagrammet her.

Hvor lang tid kan det ta? 

Mange spør hvor lang tid det tar å endre inngrodde mønstre/ vaner.  Det er ikke et enkelt spørsmål å svare på.


Det er skrevet mange artikler om dette. Ofte blir det sagt inntil syv uker, forskning sier at det kan ta mellom 18-254 dager for å endre inngrodde mønstre og vaner.


Det finnes ikke et helt entydig svar på dette spørsmålet. 

 

Resultatene avhenger av egeninnsats.

 

Går vi på treningsstudio, vet vi at det ikke nytter å bare se på treningsutstyret for å oppnå økt muskelmasse og bedre kondisjon. Utstyret må tas i bruk og øvelser må gjentas for at vi skal oppnå det ønskede resultat.

 

Det samme gjelder for coaching prosessen, som er en mental treningsprosess. Innsatsen og frekvensen på treningen vil være avgjørende for resultatoppnåelse.

 COMPITAProfessor Olav Hanssensvei 7A

4021 Stavanger


Tlf; +47 974 25 252

E-post; Mai.K.Nilsson@compita.no 

© All rights reserved Compita