Praktisk HR


Fredag 20. mars kom vedtaket om utvidete rettigheter forbundet med omsorgsdager. Dette har stor betydning både for deg som arbeidsgiver og deg som er arbeidstaker.


Nye regler trer i kraft umiddelbart og er gjeldende fra 13.mars. 


Hvordan skal man håndtere dette rent praktisk? Hvordan skal man for eksempel dokumentere fordelingen mellom operativt arbeid og omsorg for barn som er hjemme fra skole og arbeid?


Her følger noen praktiske tips! 

Hva innebærer endringene? 

Endring for arbeidsgiver; 


 • Dobbelt så mange omsorgsdager kan benyttes for medarbeidere som er hjemme med barn på grunn av stengte barnehager og skoler.
 • Arbeidsgiver skal betale for de tre første omsorgsdagene (mot tidligere 10).
 • Fra og med dag 4 refunderes lønnskostnader knyttet til fraværet fra folketrygden.
 • Lønn for omsorgsdager skal forskutteres som før
 • Refusjonssøknad legges inn i ettertid for lønn fra og med dag 4 på hver enkelt arbeidstaker.  Les mer om omsorgspenger her; NAV.no for arbeidsgiver

Endring for arbeidstaker; 


 • Antall omsorgsdager dobles.
 • Foreldre som allerede har en utvidet rettighet, får også en dobling.
 • Arbeidsgiveren din skal betale for de første 3 omsorgsdagene, fra og med dag 4 får du lønn fra folketrygden (arbeidsgiver forskutterer).
 • Det åpnes nå for muligheten å overføre omsorgsdager mellom foreldrene (anbefalt brukt for foreldre hvor en har en samfunnskritisk oppgave). NAV skal varsles i slike tilfeller. Les mer her. Les mer om omsorgspenger her; NAV.no for arbeidstaker

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får også utvidet sine rettigheter. De får med de nye reglene rettigheter som er nesten tilsvarende en vanlig arbeidstaker. For å lese mer klikk her; NAV, omsorgsdager for selvstendig næringsdrivende

NAV jobber på spreng for å finne digitale løsninger. Løsninger for at arbeidsgivere skal kunne få registrere sine refusjonssøknader i tråd med nye regler. Arbeidsgivere vil få refundert noe av lønnskostnadene til de mange medarbeidere som nå sitter på hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage. 

 

Normalen er at en refusjonssøknad skal dokumenteres. For eksempel skal en søknad om refusjon for sykepenger dokumenteres med en sykemelding fra legen til den sykemeldte. 

 

Mitt tips er å forsøke, så langt det lar seg gjøre, å etablere en rutine som gjør det mulig for virksomheten å begrunne sine refusjonskrav til NAV. 


Noen forslag til hvordan man kan gjøre dette; 

 

 • Har du timeregistreringssystem, bruk dette, tilpass med fraværskoder.
  • Ta ut rapporter fra systemet som underbygger virksomhetens refusjonskrav til NAV.


 • Har dere ikke timeregistreringssystem lag enkle timelister/ ukeplaner. 
  • Excel kan benyttes, lag summeringer som underbygger refusjonskravet til NAV.


 • Estimer en reell stillingsprosent for den kommende perioden som ansatt og leder mener er fornuftig å legge til grunn.
  • Lag en enkel avtale med medarbeider som er hjemme med barn som bekreftes av begge parter. Avtalen kan underbygge refusjonskravet. 

 

Ordningene gjelder for alle ansatte i virksomheten, fastlønnede og timelønnede, medarbeidere og ledere. Snakk sammen, finn enkle praksiser som alle kan følge. Tenk enkelt! 


Refusjonene bidrar til å lette på det økonomiske presset virksomhetene nå opplever. Sammen med de andre tiltakene i den økonomiske krisepakken kan dette gjøre en forskjell for deg og for din arbeidsplass. 


"VM i samarbeid"


Det er kaotiske tider. Vi mennesker er tilpasningsdyktige. Etter noen dager har mange allerede laget seg gode rutiner sammen med barna der hjemme. 

 

Mange av oss er under sterkt press, vår hverdag ble endret over natten. Jeg tror at mange sliter med dårlig samvittighet for å ikke strekke til for barna, for jobben og for hverandre i denne ekstraordinære situasjonen. 

 

Senk forventningene til hverandre! Det er en umulig oppgave å levere 100% på alt.


Skolen er ikke som før, barnehagen er ikke som før, jobbsituasjonen er ikke som før. Jeg siterer fra en venn som sa i forrige uke; "Dette er VM i samarbeid!".  Det er en god beskrivelse! Dette klarer vi gjennom samarbeid, dialog, fleksibilitet og gjensidig forståelse.


Vi opplever en ekstrem omstilling i våre egne liv, på samme tid, alle sammen!


Selv om det kan være kaos rundt oss, tenk likevel litt over om det er noe vi som arbeidsgivere og arbeidstakere kan hjelpe Norge med. Vi er heldige som bor i et land med solid økonomi. Vi har politikerne som forsikrer oss om at det skal ikke stå på penger. Kan vi på noe vis bidra til at vårt velferdssamfunn videreføres etter at dette er over, så er det nå vi skal gjøre det! Sparekontoen som åpnes er felles, den er vår, våre barns og våre barnebarns. 

 

Den aller viktigste oppgaven vi har fått nå fra våre helsemyndigheter er; 

"Helsa først - ta vare på deg selv, følg smittevernreglene og hold deg frisk for å redusere presset på helsevesenet." 

 

Mine tanker går til de som er rammet av sykdommen! Og til de mange av oss som allerede er permitterte og som kjenner på frykten for at arbeidsplassen kanskje ikke klarer dette. 


Jeg tenker også på de som opplever et ekstremt press på jobben og må inn i raske omstillinger; alle i helsevesenet, i skolevesenet, i NAV, i renholderbransjen, i transportnæringen, i matvarebutikkene, hos apotekene og mange mange flere.


Vis tålmodighet for de som står i førstelinje! Vi er alle bare mennesker som gjør så godt vi kan! 


Ta godt vare på hverandre! Mai Kristin Nilsson

HR business partner