Arkiv

2020

Rettigheter omsorgsdager, koronakrisen
Midlertidige regelendringer, permittering, koronakrise

OMSORGSDAGER

I forbindelse med koronakrisen har myndighetene iverksatt en rekke tiltak. Deriblant har de utvidet rettighetene til å benytte omsorgsdager i forbindelse med stengte barnehager og skoler. Lønn for omsorgsdager forskutteres av arbeidsgiver og refunderes i etterkant. 


I denne artikkelen oppsummeres innholdet i de nye midlertidige reglene, samt noen praktiske HR råd for oppfølging for å kunne søke refusjon. 


Klikk for å lese artikkelen

PERMITTERINGSPROSESSEN

Manger er allerede permittert og mange er varslet permittert. Tallene fra NAV i skrivende stund er uvirkelige.  I forbindelse med koronakrisen er mange bedrifter tvunget til å permittere. Mange har lite erfaring med permittering og regelverket er ukjent. Selv om det er innført en hel del nye, midlertidige regler, er ikke prosessen forandret.


Her er en oppsummering av de viktigste trinnene i permitteringsprosessen.  


Klikk her for å lese hele artikkelen