HR- Partner
Compita, HRpartner, Coach

COMPITA


Ditt valg som

HR partner


Hvorfor HR partnerskap; 


Å starte en virksomhet er en tidkrevende prosess som krever dedikasjon, målbevissthet, pågangsmot og tålmodighet.  

 

Er du gründer har du klart det meste på egenhånd. Du har fylt mange roller; daglig leder, økonomiansvarlig, prosjektleder, administrasjon med mer. Du har håndtert alle forespørsler og hatt tilstrekkelig kapasitet til å yte service til dine kunder.

 

Er din virksomhet kommet til det punkt der det er flere forespørsler enn du har kapasitet å håndtere med de menneskene du har?

 

Har du tatt valget om å rigge virksomheten for vekst? 

 

Med flere medarbeidere ombord endres forventningene til deg som arbeidsgiver. Oppgaver som rekruttering, kontraktinngåelse, lønnsinnplassering, ansattgoder og forsikringer kan høres overveldende ut. Det juridiske rammeverket som regulerer arbeidsforhold, kan synes komplisert. Vi gir deg den støtten du trenger og leverer HR tjenester fra A-Å. Enkle rutiner som virksomheten kan vokse med. Vi skreddersyr løsninger som dekker dine behov. 

 

Gjennom avtale med Compita har du tilgang på HR kompetanse når du trenger det! 


LEVERANSEOMRÅDER

Rekruttering

Skal du ansette flere medarbeidere?


Vi støtter i hele rekrutteringsprosessen fra utforming av annonsetekst til valget av kandidat er tatt. 

 

Lønn & tariff

Mange faktorer avgjør om akkurat din virksomhet blir førstevalget som fremtidig arbeidsgiver. Lønn kommer et stykke ned på listen. Det kan likevel være fornuftig å ha etablert en modell for lønnsinnplassering å vise til når du snakker med fremtidige medarbeidere. 

 

Vi bistår med å etablere markedsorienterte lønnssystemer. 

 

Kontrakter

Kontraktsutforming for ulike stillingskategorier med blant annet tydeliggjøring av partenes forpliktelser, betingelser for arbeidstid, ferie og sykelønn. Tilleggsavtaler om bonus med mer. 

 

Våre kontraktsmaler er kvalitetssikret i henhold til de enhver tid gjeldende regler. 

 

Introduksjon av nye medarbeidere

Forskning sier at de første 90 dagene i ny jobb er spesielt avgjørende for å etablere lojalitet til en ny arbeidsgiver. Det har vist seg at god introduksjon også har langvarig effekt på engasjement og prestasjon. 

 

Vi hjelper deg å legge opp et introduksjonsprogram som bidrar til en god start for den nyansatte. 

Oppfølging og utvikling 

Mange av dagens arbeidstakere er opptatt av personlig utvikling og vekst. Motiverte medarbeidere er avgjørende for virksomhetens måloppnåelse. 

 

Gjennom avtale med Compita kan det planlegges for coaching både individuelt og i gruppe. Les mer om coaching prosessen her. 

 

Sykefraværsoppfølging 

Gjennom jevnlige samtaler kan virksomheten og den langtidssyke komme frem til konstruktive tiltak. Tiltak som kan føre til at den syke kan komme helt eller delvis tilbake til jobb.  

 

Vi støtter deg i arbeidet med sykefraværsoppfølging.

 

Arbeidsmiljø

Det er god butikk å jobbe aktivt og systematisk med arbeidsmiljø. Tilfredse og motiverte medarbeidere er en viktig faktor for vekst. Her bidrar vi med systematikken.  

 

Avslutning av arbeidsforhold

Er virksomheten av en eller annen grunn kommet i en situasjon der det vurderes; 

 

  • Permitteringer
  • Oppsigelser
  • Omstruktureringer

 

I en slik situasjon vil vi tilby støtte og veiledning gjennom hele prosessen for å sikre at lover og regler følges og at alle ansatte og ledere blir ivaretatt på en god måte.  

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din virksomhets behov for HR støtte. 


Compita skreddesyr tilbud tilpasset behov gjennom alternativer som; 


  • HR støtte på timebasis
  • Faste dager/ timer pr måned som en abonnementløsning
  • Prosjektstøtte 
 
 
 
 

COMPITAProfessor Olav Hanssensvei 7A

4021 Stavanger


Tlf; +47 974 25 252

E-post; Mai.K.Nilsson@compita.no 

© All rights reserved Compita